Zarządzenia

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZSP 20 W ROKU 2018

ZARZĄDZENIE 17/2018 W SPRAWIE WYZNACZENIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZARZĄDZENIE 16/2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY NADZORU NAD TERMINOWOŚCIĄ WPŁAT Z TYTUŁU WYSTAWIANYCH FAKTUR

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 W SPRAWIE PRZYPROWADZANIA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA POMIĘDZY BUDYNKAMI SZKOŁY I WARSZTATÓW 

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 W SPRAWIE UŻYTKOWANIA SPRZĘTÓW ELEKTRYCZNYCH W PRACOWNIACH

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 W SPRAWIE WPROWADZANIA ZASAD UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA NOWEGO REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 W SPRAWIE POWŁANIA KOMISJI REKRUTUJĄCĄ UCZNIÓW DO PROJEKTU „TWOJE NOWE KWALIFIKACJE – PRZYSZŁY SUKCES NA RYNKU PRACY”

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI POWYPADKOWEJ NA ROK 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 W SPRAWIE PLANY PRACY SZKOŁY W ROKU 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 W SPRAWIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY NA ROK 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU WYCIECZEK

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU PRAKTYK ZAWODOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI STYPENDIALNEJ PRZYZNAJĄCEJ STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW I KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ NAGRODY DLA UCZNIÓW OSIĄGAJĄYCH NAJLEPSZE WYNIKI Z PRZEDMIOTÓ AWODOWYCH

ZARZĄDZENIA NR 2/2018 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZANIA OKRESOWEGO PRZEGLĄDU WARUNKÓW NAUKI I PRACY W ZSP 20


ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZSP 20 W ROKU 2017

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 W SPRAWIE ZAPOZNANIA SIĘ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ZSP 20 Z REGULAMINAMI, PROCEDURAMI I INSTRUKCJAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA NOWEJ INSTRUKCJI GOSPODAROWANIA MAJATKIEM TRWAŁYM

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU WOLONTARIATU SZKOLNEGO ZSP 20 I REGULAMINU MŁODZIEŻOWEJ RADY SZKOŁY

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA NOWEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU NAUCZYCIELI MAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO DRUGIEJ CZĘŚCI PROJEKTU „DOŚWIADCZONY UCZEŃ”

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA SKONTRUM (INWENTARYZACJI) W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKCJI W SPRAWIE EWIDENCJI ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI POWYPADKOWEJ NA ROK 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU PRZYDZIELANIA PRACOWNIKOM ZSP 20 ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO OKRESOWEGO PRZEGLĄDU WARUNKÓW NAUKI I PRACY W ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO SPRAW PRZYZNANIA STYPENDIÓW DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW I KOMISJI DS. PRZYZNANIA NAGRÓD DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW - ZAWODOWCÓW

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 W SPRAWIE POTWIERDZANIA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOKUMENTÓW WYSTAWIANYCH PRZEZ SZKOŁĘ

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W ZASADCH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKCJI INWENTARYZACYJNEJ

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKACJI EWAKUACJI W RAZIE ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA SPISU Z NATURY

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W ZSP 20


ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZSP 20 W ROKU 2016

ZARZĄDZENIE NR 18/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO OKRESOWEGO PRZEGLĄDU WARUNKÓW NAUKI I PRACY W ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 17/2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZARZĄDZENIE 16/2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKCJI KONTROLI I EWIDENCJI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 14/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DS. LIKWIDACJI PIECZĄTEK SŁUŻBOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI POWYPADKOWEJ NA ROK 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKCJI POSTEPOWANIA Z PIECZĘCIAMI URZĘDOWYMI I PIECZĄTKAMI SŁUŻBOWMI W ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 W SPRAWIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DS. PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ DLA NAUCZYCIELA UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DS. PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW I KOMISJI DS. PRZYZNANIA NAGRODY DLA NAJLEPSZEGO ELEKTRYKA I MECHATRONIKA

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO OKRESOWEGO PRZEGLĄDU WARUNKÓW NAUKI I PRACY W ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD ZAWIERANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

ZARZĄDZENIE NR 5/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ I WPROWADZENIA REGULAMINU NABORU DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 W SPRAWIE PRZEPISANIA KSIĄG INWENTARZOWYCH ORAZ ZMIANY NUMERÓW INWENTARZOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO LIKWIDACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 W SPRAWIE OKREŚLENIA ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ NAJEMCÓW W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU ZAJMOWANYCH PRZEZ NAJEMCÓW W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH I POWOŁANIA DO TEGO CELU KOMISJI.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
odpowiada: Dorota Stefaniak
data: 08-01-2019
wytworzył: Dorota Stefaniak
data: 08-01-2019
data: 08-01-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 04-01-2018 - Edycja treści
  • 14-02-2017 - Edycja treści
  • 15-01-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 731