KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zarządzenia

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZSP 20 W ROKU 2019

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 W SPRAWIE POWŁANIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DLA NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 W SPRAWIE KONTROLI OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO SZKOŁY POD KĄTEM BHP

ZARZĄDZENIE NR 23/2019 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU OCENY PRACY NAUCZYCIELA

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DLA NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURYWYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 19/2029 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 W SPRAWIE ODBYCIA SZKOLENIA Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEZ NOWYCH PRACOWNIKÓW ZSET

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 W SPRAWIE ZMIAN W TYTUŁACH REGULAMINÓW I PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W ZSET

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 W SPRAWIE WPROWADZENIA SSO I REGULAMINU RADY PEDAGOGICZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 W SPRAWIE OZNAKOWANIA SPRZETU WARTOŚCIOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZSET

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 W SPRAWIE NADAWANIA NUMERU SPRAW

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO OKRESOWEGO PRZEGLĄDU BHP

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 W SPRAWIE PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 W SPRAWIE WPROWADZENIA POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 W SPRAWIE POTWIERDZANIA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOKUMENTÓW WYSTAWIANYCH PRZEZ SZKOŁĘ

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI STYPENDIALNEJ PRZYZNAJĄCEJ STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW I UCZNIÓW OSIĄGAJĄCYCH NAJLEPSZE WYNIKI Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 W SPRAWIE UCHYLENIA REGULAMINU OCENY PRACY NAUCZYCIELA ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 W SPRAWIE WPROWADZENIA POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 W SPRAWIE WPROWADZNIE NOWEGO REGULAMINU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 W SPRAWIE ODBYCIA SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO OKRESOWEGO PRZEGLĄDU WARUNKÓ NAUKI I PRACY W ZSP 20ZARZĄDZENIE NR 2/2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO OKRESOWEGO PRZEGLĄDU WARUNKÓW NAUKI I PRACY W ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 W SPRAWIE WYZNACZENIA NOWEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZSP 20 W ROKU 2018

ZARZĄDZENIE 17/2018 W SPRAWIE WYZNACZENIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZARZĄDZENIE 16/2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY NADZORU NAD TERMINOWOŚCIĄ WPŁAT Z TYTUŁU WYSTAWIANYCH FAKTUR

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 W SPRAWIE PRZYPROWADZANIA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA POMIĘDZY BUDYNKAMI SZKOŁY I WARSZTATÓW 

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 W SPRAWIE UŻYTKOWANIA SPRZĘTÓW ELEKTRYCZNYCH W PRACOWNIACH

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 W SPRAWIE WPROWADZANIA ZASAD UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA NOWEGO REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 W SPRAWIE POWŁANIA KOMISJI REKRUTUJĄCĄ UCZNIÓW DO PROJEKTU „TWOJE NOWE KWALIFIKACJE – PRZYSZŁY SUKCES NA RYNKU PRACY”

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI POWYPADKOWEJ NA ROK 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 W SPRAWIE PLANY PRACY SZKOŁY W ROKU 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 W SPRAWIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY NA ROK 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU WYCIECZEK

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU PRAKTYK ZAWODOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI STYPENDIALNEJ PRZYZNAJĄCEJ STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW I KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ NAGRODY DLA UCZNIÓW OSIĄGAJĄYCH NAJLEPSZE WYNIKI Z PRZEDMIOTÓ AWODOWYCH

ZARZĄDZENIA NR 2/2018 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZANIA OKRESOWEGO PRZEGLĄDU WARUNKÓW NAUKI I PRACY W ZSP 20


ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZSP 20 W ROKU 2017

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 W SPRAWIE ZAPOZNANIA SIĘ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ZSP 20 Z REGULAMINAMI, PROCEDURAMI I INSTRUKCJAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA NOWEJ INSTRUKCJI GOSPODAROWANIA MAJATKIEM TRWAŁYM

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU WOLONTARIATU SZKOLNEGO ZSP 20 I REGULAMINU MŁODZIEŻOWEJ RADY SZKOŁY

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA NOWEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU NAUCZYCIELI MAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO DRUGIEJ CZĘŚCI PROJEKTU „DOŚWIADCZONY UCZEŃ”

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA SKONTRUM (INWENTARYZACJI) W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKCJI W SPRAWIE EWIDENCJI ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI POWYPADKOWEJ NA ROK 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU PRZYDZIELANIA PRACOWNIKOM ZSP 20 ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO OKRESOWEGO PRZEGLĄDU WARUNKÓW NAUKI I PRACY W ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO SPRAW PRZYZNANIA STYPENDIÓW DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW I KOMISJI DS. PRZYZNANIA NAGRÓD DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW - ZAWODOWCÓW

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 W SPRAWIE POTWIERDZANIA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOKUMENTÓW WYSTAWIANYCH PRZEZ SZKOŁĘ

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W ZASADCH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKCJI INWENTARYZACYJNEJ

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKACJI EWAKUACJI W RAZIE ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA SPISU Z NATURY

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W ZSP 20


ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZSP 20 W ROKU 2016

ZARZĄDZENIE NR 18/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO OKRESOWEGO PRZEGLĄDU WARUNKÓW NAUKI I PRACY W ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 17/2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZARZĄDZENIE 16/2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKCJI KONTROLI I EWIDENCJI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 14/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DS. LIKWIDACJI PIECZĄTEK SŁUŻBOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI POWYPADKOWEJ NA ROK 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKCJI POSTEPOWANIA Z PIECZĘCIAMI URZĘDOWYMI I PIECZĄTKAMI SŁUŻBOWMI W ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 W SPRAWIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DS. PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ DLA NAUCZYCIELA UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DS. PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW I KOMISJI DS. PRZYZNANIA NAGRODY DLA NAJLEPSZEGO ELEKTRYKA I MECHATRONIKA

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO OKRESOWEGO PRZEGLĄDU WARUNKÓW NAUKI I PRACY W ZSP 20

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD ZAWIERANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

ZARZĄDZENIE NR 5/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ I WPROWADZENIA REGULAMINU NABORU DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 W SPRAWIE PRZEPISANIA KSIĄG INWENTARZOWYCH ORAZ ZMIANY NUMERÓW INWENTARZOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO LIKWIDACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 W SPRAWIE OKREŚLENIA ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ NAJEMCÓW W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU ZAJMOWANYCH PRZEZ NAJEMCÓW W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH I POWOŁANIA DO TEGO CELU KOMISJI.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
odpowiada: Dorota Stefaniak
data: 03-01-2020
wytworzył: Dorota Stefaniak
data: 03-01-2020
data: 03-01-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 03-01-2020 - Edycja treści
  • 04-01-2018 - Edycja treści
  • 14-02-2017 - Edycja treści
  • 15-01-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 743