Uchwały

UCHWAŁY 2018/2019

UCHWAŁA NR 7/2019 W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE ZSET

UCHWAŁA NR 6/2019 W SPRAWIE WARUNKOWEJ PROMOCJI UCZNIÓW

UCHWAŁA NR 5/2019 W SPRAWIE KLASYFIKACJI I PROMOCJI UCZNIÓW

UCHWAŁA NR 4/2019 W SPRAWIE KLASYFIKACJI I PROMOCJI UCZNIÓW

UCHWAŁA NR 3/2019 W SPRAWIE KLASYFIKACJI I PROMCJI UCZNIÓW

UCHWAŁA NR 2/2019 W SPRAWIE KLASYFIKCJI I PROMOCJI UCZNIÓW

UCHWAŁA NR 1/2019 W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW

UCHWAŁA NR 19/2018 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2018 W SPRAWIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI I PROMOCJI UCZNIÓW

UCHWAŁA NR 18/2018 Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2018 W SPRAWIE OPINII O REGULAMINIE I WSKAŹNIKACH OCENY PRACY NAUCZYCIELI ZSP 20

UCHWAŁA NR 17/2018 Z DNI 13 WRZEŚNIA 2018 W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZSP 20

UCHWAŁA NR 16/2018 Z DNIA 13 WRZESNIA 2018 W SPRAWIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYADKTYCZNYCH

UCHWAŁA NR 15/2018 Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU WYCHOWWCZO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY NA ROK 2018/2019


UCHWAŁY 2017/2018

UCHWAŁA NR 14/2018 Z DNIA 31 SIERPNIA 2018 W SPRAWIE OPINII DOT. PRZYDZIELENIA NAUCZYCIELOM STAŁY PRAC W RAMACH WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

UCHWAŁA NR 13/2018 Z DNIA 31 SIERPNIA 2018 W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY ZSP 20 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

UCHWAŁA NR 12/2018 Z DNIA 31 SIERPNIA 2018 W SPRAWIE SPOSOBU WYKORZYSTANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

UCHWAŁA NR 11/2018 Z DNIA 31 SIERPNIA 2018 PROWANIA UCZNIÓW Z JEDNĄ OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ

UCHWAŁA NR 10/2018 Z DNIA 31 SIERPNIA 2018 W SPRAWIE KLASYFIKACJI I PROMOWANIA UCZNIÓW

UCHWAŁA NR 9/2018 Z DNIA 25 CZERWCA 2018 W SPRAWIE OPINII POWIERZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO - Z-CY DYREKTORA SZKOŁY I KIEROWNIKA WARSZTATÓW

UCHWAŁA NR 8/2018 Z DNIA 25 CZERWCA 2018 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA WYNIKÓW EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I PROMOCJI UCZNIÓW

UCHWAŁĄ NR 7/2018 Z DNIA 18 CZERWCA 2018 W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW, UCZNIÓW ZSP 20

UCHWAŁA NR 6/2018 Z DNIA 18 CZERWCA 2018 W SPRAWIE ZGODY NA ZDAWANIE EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

UCHWAŁA NR 5/2018 Z DNIA 18 CZERWCA 2018 W SPRAWIE KLASYFIKACJI I PROMOCJI UCZNIÓW

UCHWAŁA NR 4/2018 Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA WYNIKÓW EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I PROMOWANIA UCZNIÓW KLAS IV

UCHWAŁA NR 3/2018 Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 W SPRAWIE ROCZNEJ KLASYFIKACJI I PROMOCJI UCZNIÓW KLAS IV

UCHWAŁA NR 2/2018 Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ

UCHWAŁA NR 1/2018 Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW ZSP 20

UCHWAŁA NR 16/2017 Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW

UCHWAŁA NR 15/2017 Z DNIA 20 LISTOPADA 2017 W SPRAWIE UCHYLENIA DOTYCHCZASOWEGO STATUTU ZSP 20 I PRZYJĘCIA STATUTU ZSP 20, STATUTU TECHNIKUM NR 20, STATUTU ZSZ NR 20 I STATUTU SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

UCHWAŁA NR 14/2017 Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW ZSP 20

UCHWAŁA NR 13/2017 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO - PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY


UCHWAŁY 2016/2017

UCHWAŁA NR 12/2017 Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY NA  ROK 2017/2018

UCHWAŁA NR 11/2017 Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 W SPRAWIE WYKORZYSTANIA WYNIKÓ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

UCHWAŁA NR 10/2017 Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OKRESLONEJ W ARKUSZU ORGANIZACJI SZKOŁY

UCHWAŁA NR 9/2017 Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W SZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA

UCHWAŁA NR 8/2017 Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSP 20

UCHWAŁA NR 7/2017 Z DNIA 27 CZERWCA 2017 W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSP 20

UCHWAŁA NR 6/2017 Z DNIA 19.06.2017 W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW ZSP 20

UCHWAŁA NR 5/2017 Z DNIA 19.06.2017 W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSP 20

UCHWAŁA NR 4/2017 Z DNIA 27.04.2017 W SPRAWIE PROMOWANIA UCZNIÓW KLAS IV ZSP 20

UCHWAŁA NR 3/2017 Z DNIA 24.04.2017 W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW KLAS IV ZSP 20

UCHWAŁA NR 2/2017 Z DNIA 1.02.2017 W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW ZSP 20

UCHWAŁA NR 1/2017 Z DNIA 1.02.2017 W SPRAWIE KLASYFIKACJI ZA SEM.I UCZNIÓW ZSP 20

UCHWAŁA NR 11/2016 Z DNIA 14.10.2016 W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW ZSP 20

UCHWAŁA NR 10/2016 Z DNIA 23.09.2016 W SPRAWIE KLASYFIKACJI UCZNIA ZSP 20

UCHWAŁA NR 9/2016 Z DNIA 13.09.2016 W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE ZSP 20


UCHWAŁY 2015/2016

UCHWAŁA NR 10/2015 Z DNIA 14.09.2015 W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY ZSP 20

UCHWAŁA NR 9/2015 Z DNIA 14.09.2015 W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SZKOŁY

UCHWAŁA NR 8/2015 Z DNIA 14.09.2015 W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIA ZSP 20

UCHWAŁA NR 7/2016 Z DNIA 31.08.2016 W SPRAWIE WYKORZYSTANIA WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO

UCHWAŁA NR 6/2016 Z DNIA 31.08.2016 W SPRAWIE KLASYFIKACJI UCZNIÓW

UCHWAŁA NR 5/2016 Z DNIA 27.06.2016 W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW ZSP 20

UCHWAŁA NR 4/2016 Z DNIA 20.06.2016 W SPRAWIE KLASYFIKACJI UCZNIÓW

UCHWAŁA NR 3/2016 Z DNIA 25.04.2016 W SPRAWIE KLASYFIKACJI UCZNIÓW

UCHWAŁA NR 2/2016 Z DNIA 25.01.2016 W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW ZSP 20

UCHWAŁA NR 1/2016 Z DNIA 25.01.2016 W SPRAWIE KLASYFIKACJI UCZNIÓW

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
odpowiada: Dorota Stefaniak
data: 09-09-2019
wytworzył: Dorota Stefaniak
data: 09-09-2019
data: 09-09-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 08-01-2019 - Edycja treści
  • 04-01-2018 - Edycja treści
  • 03-02-2017 - Edycja treści
  • 12-01-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 554