Rada Pedagogiczna

 • Stefaniak Dorota – dyrektor, język polski
 • Brych Leszek – z-ca dyrektora, zajęcia praktyczne
 • Drewnowski Włodzimierz – kierownik warsztatów, zajęcia praktyczne
 • Adamczewski Krzysztof – przedmioty informatyczne
 • Augustyniak Krzysztof – matematyka
 • Baran Krzysztof - zawodowe przedmioty elektryczne
 • Bohdanowicz Łukasz - psycholog
 • Buzar Aleksandra – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Ciągło Grzegorz - przedmioty informatyczne
 • Czyżewska–Dyrała Izabela – język niemiecki
 • Duras Jarosław – wychowanie fizyczne, informatyka
 • Działak Krystyna – matematyka
 • Fisiak Przemysław - historia
 • Frąc Izabela – fizyka
 • Grajlich Andrzej - zawodowe przedmioty mechaniczne
 • Harążka Wojciech – zajęcia praktyczne
 • Höffner Ferdynand – mechatronika
 • Höffner Małgorzata – mechatronika, przedmioty elektryczne
 • Jarecka - Kowalczyk Barbara - pedagog
 • Jurek Jacek – przedmioty informatyczne
 • Kasprzak Monika – przedmioty mechaniczne
 • Klarecki Robert – zajęcia praktyczne
 • Klimczak Tadeusz - zawodowe przedmioty mechaniczne
 • Kmiecik Włodzimierz – przedmioty elektryczne
 • Krajewska-Nieckarz Małgorzata – język angielski
 • Kruszewska Izabela – geografia, biblioteka
 • Kwiatkowska Anna – język polski
 • Kwiecień Marzena – język angielski
 • Lauba Krzysztof – zajęcia praktyczne
 • Lewińska Dorota - język angielski
 • Mamełka Michał – wychowanie fizyczne
 • Mamełka Barbara – EDB
 • Mandecka Grażyna - matematyka
 • Markiewicz Tomasz - przedmioty zawodowe
 • Mikołajczyk Aleksandra – biologia, chemia
  Mikołajczyk Damian – przedmioty elektryczne
 • Nycz Małgorzata - plastyka, Wok
 • Pabich-Mikłaszewicz Agnieszka – zajęcia praktyczne
 • Peska Tomasz – zajęcia praktyczne
 • Pietura Wiesława – biblioteka
 • Przybyłowska Tatiana - wychowanie fizyczne
 • Sobiński Damian - zawodowe przedmioty informatyczne
 • Stelmasiak Agnieszka – pedagog
 • Szostak Damian - religia
 • Szymański Włodzimierz - przedmioty mechaniczne
 • Tabaka Przemysław – przedmioty elektryczne
 • Turała Maja – język polski
 • Wiśniewski Przemysław – przedmioty mechaniczne
 • Woźniak Grażyna – geografia, przedsiębiorczość
 • Zamojska Edyta – matematyka, informatyka

Regulamin Rady Pedagogicznej

Kompetencje Rady Pedagogicznej znajdują się w Statucie Szkoły

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
odpowiada: Dorota Stefaniak
data: 09-09-2019
wytworzył: Dorota Stefaniak
data: 09-09-2019
data: 09-09-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 14-09-2018 - Edycja treści
 • 04-01-2018 - Edycja treści
 • 08-12-2017 - Edycja treści
 • 14-06-2017 - Edycja treści
 • 15-09-2016 - Edycja treści
 • 05-05-2016 - Edycja treści
 • 23-10-2015 - Edycja treści
 • 19-06-2015 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 962