Struktura własnościowa, majątek

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Łodzi. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Łodzi. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet miasta Łodzi.

Majątek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi

I. Rzeczowe składniki majątku trwałego: 6 632 695,58 zł

w tym:

  • budynki i lokale 4 840 175,48 zł
  • urządzenia techniczne, maszyny 1 140 235,84 zł
  • środki transportu 3 492,89 zł
  • inne środki trwałe i wyposażenie 648 791,37 zł

II. Wartości niematerialne i prawne 52 133,34 zł

Stan na dzień 31.12.2010 roku

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
odpowiada: Dorota Stefaniak
data: 01-07-2015
wytworzył: Jacek Jurek
data: 01-07-2015
data: 01-07-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 648