Status prawny

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym jest miasto Łódź.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
  • Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
odpowiada: Dorota Stefaniak
data: 17-09-2019
wytworzył: Dorota Stefaniak
data: 17-09-2019
data: 17-09-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 17-09-2019 - Edycja treści
  • 19-06-2015 - Edycja treści
  • 18-06-2015 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 628